Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Ειδική συνεδρίαση ΔΣ (απολογισμός πεπραγμένων)26/3/2023
21/07/2023

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου , οι πρόεδροι και τα μέλη δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ,οι φορείς και οι δημότες του Δήμου Πάργας σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 ,(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) που θα πραγματοποιηθεί   στο Καναλάκι, την  26/07/2023, ημέρα Τετάρτη , και ώρα 19:00  με μοναδικό θέμα :

« Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής χρονικής περιόδου από 01-09-2019 εως 31-12-2022».

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >