Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικού Συμβουλίου 21/2/2024
15/02/2024

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα με το άρθρο 67Α και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το ν.5056/2023 και ισχύει, την  21η/02/2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, για συζήτηση επί των εξής ερωτημάτων δημοτικών συμβούλων και προέδρων τοπικών κοινοτήτων:

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

  1. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για το Ψηφιακό Μουσείο του Αχέροντα (κ. Αχιλλέας Γκούμας)
  2. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για τα κληροδοτήματα Ελισσάβετ Ζούλα και Ροδάνθη Βουρεκά (κ. Δημήτριος Γκίνης)
  3. Ποιο είναι το πλαίσιο δράσεων και ενεργειών του Δήμου Πάργας για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την πρόληψη δημιουργίας νέων (κ. Αδάμ Καούρης)
  4. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη η Τοπική Κοινότητα Αμµουδιάς από τις Φυσικές καταστροφές του 2021 (κ. Ιωάννης Κωνσταντάς)
  5. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την αντιμετώπιση της ανεξέλεκτης εναπόθεσης αποβλήτων σε διάσπαρτα σηµεία του Δήμου Πάργας (κ. Θωμάς Πανούσης)
  6. Πότε δόθηκε άδεια για να περάσουν στους δρόμους Κορώνης , Θεμέλου , Κυψέλης, δίκτυα υπόγειων αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος, πόσα χιλιόμετρα, για πόσο χρονικό διάστημα, με πιο τίμημα και αν υπάρχει   μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κ. Ιωάννης Δήμας)
  7. Πολεοδόμηση Μεσοποτάμου, σε ποια κατάσταση βρίσκεται , τι ενέργειες  έχει κάνει   η διοίκηση τον τελευταίο χρόνο(έγγραφα) (κ. Απόστολος Σιδέρης)
  8. Βιολογικός Καναλακίου, σε τι κατάσταση βρίσκεται, τις ενέργειες σας με έγγραφα τα τελευταία δύο χρόνια  (κ. Σπυρίδων Νάστας)
  9. Πολεοδόμηση Βαλανιδορράχης, σε ποια κατάσταση βρίσκεται. (κ. Μιχαήλ Χαλικιάς)
  1. Σε τι ενέργειες θα προβεί ο Δήμος για αποκατάσταση της βατότητας δρόμων ως μέτρο πρόσληψης πυρκαγιών στις περιοχές «Κρίκια», «Ξένης», και στο δρόμο από Αηδόνια προς Εκκλησιές του Δήμου Πρέβεζας (κ. Αχιλλέας Τσάτσος)
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >