Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση επαναληπτικής συνεδρίασης ΔΣ 31/7/2023
28/07/2023

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε Β΄ επαναληπτική λόγω μη επίτευξης απαρτίας συνεδρίαση, με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.5043/2023, την  31/07/2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα παρακάτω θέματα. Στη συζήτηση αυτή για την  απαρτία απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ,  η παρουσία του 1/3 των μελών του συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 (Εισηγήτρια κα Α. Ρεπάνη)
 2. Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στις σχολικές επιτροπές για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2023(Εισηγήτρια κα Α. Ρεπάνη)
 3. Αποδοχή των όρων της σύμβασης του έργου Sub. 4 – 16873 με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για τη δημιουργία δεσμευμένου λογαριασμού (εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 4. Αποδοχή των όρων της σύμβασης του έργου Sub. 1 – 16873 με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για τη δημιουργία δεσμευμένου λογαριασμού (εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τις τραπεζικές συναλλαγές με την ΕΤΕ (εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 6. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 του Λιμενικού Ταμείου Πάργας ως προς την αποδοχή χρηματικού ποσού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (εισηγητής κ. Ι. Νήρας)
 7. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 του Λιμενικού Ταμείου Πάργας ως προς την αναπροσαρμογή των κρατήσεων για το κλείσιμο του ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας. (εισηγητής κ. Ι. Νήρας)
 8. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Πάργας για συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων ως πολυσύχναστων για λήψη θαλασσίων λουτρών περιοχής δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για το έτος 2024 (εισηγητής κ. Ι. Νήρας)
 9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πάργας για συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων για λήψη θαλασσίων λουτρών περιοχής δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Πρέβεζας, για το έτος 2024 (εισηγητής κ. Ι. Νήρας)
 10. Έγκριση Πρώτου (1ου ) Α.Π.Ε. του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ. ΠΑΡΓΑΣ» (εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 11. Έγκριση αιτήσεων παράτασης μισθώσεων δημοτικών ακινήτων (αποθηκών) στο κέντρο της Τ.Κ. Πάργας (εισηγήτρια κ. Χ. Φαρμάκη)
 12. Λήψη απόφασης για διακοπή και αφαίρεση υδρομετρητών στις κοινότητες Βαλανιδορράχης και Τσουκνίδας που κάνουν παράνομη υδροδότηση (Εισηγητής κ. Γιαννόπουλος)
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >