Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόκληση Οικονομικής Επιτροπής 15/02/2021
12/02/2021

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15-02-2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  10.00 μ.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο διοικητικό πρωτοδικείο Ιωαννίνων
 2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και απολογισμού οικ. Έτους 2018
 3. Αποδοχή πρότασης συνεργασίας με την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τις υπηρεσίες συναλλαγών με κάρτες πληρωμών
 4. Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος δημοτικού ταμείου για το διάστημα 01/11/2020-30/11/2020.
 5.  Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος δημοτικού ταμείου για το διάστημα 01/12/2020-31/12/2020.
 6. Λήψη απόφασης για επιστροφή Δ.Φ. και Δ.Τ.
 7. Λήψη απόφασης για διαγραφές –επιστροφές μισθωμάτων  λόγω covid-19
 8. Λήψη απόφασης για διαγραφή  γ΄  δόσης    η οποία  αφορά  την  παραχώρηση  κοιν. χώρων    σε  εφαρμογή  της  υπ΄αριθ. 72 /2020 ΑΔ.Σ.
 9. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημ. ακινήτου στη τ.κ. Θεμέλου έκτασης 2,5 στρ.
 10.  Έγκριση 2ου συγκριτικού πίνακα της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση ,Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πολεοδομική Επέκταση Οικισμού Μεσοποτάμου».
 11. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων
 12. Έγκριση Παράτασης  του Έργου : «Αποχέτευση  Ομβρίων Δ.Κ Καναλλακίου».
 13. Έγκριση  Παράτασης  του Έργου : «Σύνδεση  Ακινήτων  με  δίκτυο  αποχέτευσης Δ.Ε. Πάργας».
 14. Έγκριση  Πρώτου   Πρακτικού  Δημοπρασίας   Για  Την  Ανάθεση  της Υπηρεσίας   :«Συντήρηση  Αντλιοστασίων  Αποχέτευσης  Δ.Ε.  Πάργας».
 1. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Τεχνικού (Γέφυρα) του  Έργου «Σύνδεση  Καναλλακίου  με Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας».
 2. Λήψη απόφασης για διαγραφή   προστίμου  σε  εφαρμογή  της  υπ ΄αριθ.126/2019 Δικαστικής Απόφαση
 3. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Πάργας» στην πρόσκληση ΑΤ05  του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 4.  Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της μελέτης «Βελτίωση εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ» στην πρόσκληση ΑΤ09 του προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 1. Προσωρινή Απαγόρευση Κυκλοφορίας – Κυκλοφοριακές  Ρυθμίσεις επί  της  Οδού Αποστόλου Σάββα στην  Δ.Κ. Καναλλακίου  στα  πλαίσια  του  έργου  με  τίτλο: «Αποχέτευση Ομβρίων Δ.Κ. Καναλλακίου»
 2. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση COVID-19 και παράταση των συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >