Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Συνεδρίαση ΔΛΤ 02/08/2021
29/07/2021

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δ. Λ. Τ.     στην  Πάργα   στις  2-08- 2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας στην ΑLLURE O.E. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της για το έτος 2021.

2.-Εξέταση αίτησης του Α.Σ. Απόλλων Πάργας.

3.-Εξέταση αίτησης του Λένη Γεωργίου, εκπροσώπου της Λένης Εμπορική Ο.Ε.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >