Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27/4/2023
24/04/2023

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας σε τακτική  συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (Α΄87), στο Καναλάκι, την  27/04/2023, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 19:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 2. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2023 (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 3. Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 του Λιμενικού Ταμείου Πάργας (Εισηγητής κ. Ι. Νήρας)
 4. Έγκριση δαπανών για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Πάργας για το 2023.  (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 5. Έγκριση Απολογισμού έτους 2021 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 6. Έγκριση Απολογισμού έτους 2022  Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 1. Έγκριση παράτασης επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην  Τ.Κ. Σταυροχωρίου. (Εισηγήτρια κ. Χ. Φαρμάκη)
 1. Έγκριση εκμίσθωσης με τη διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικού αστικού ακινήτου επί των οδών Σαντοβίτσης 7-9, στην Κυψέλη Αθηνών.
 2. Έγκριση εκμίσθωσης με τη διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας κοινοχρήστων χώρων στην παρόχθια ζώνη της Τ.Κ. Αμμουδιάς (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 3. Λήψη Α.Δ.Σ περί  εκμίσθωσης   με  δημοπρασία  χώρων  επί  του  αιγιαλού και παραλίας σε εκμεταλλευτές  αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων  αναψυκτηρίων  (καντινών). (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
 4. Έγκριση παραχώρησης εμβαδού 5 τ.μ. επί της στέγης του οικίσκου δικτύου μεταφοράς δεδομένων στη θέση «Παλιόπαργα» της Πάργας και ενός (1) τ.μ. εντός του οικίσκου για την εξυπηρέτηση του σταθμού ARTATV (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 5. Έγκριση Παράτασης του Έργου : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ». (Εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 6. Έγκριση Παράτασης του Έργου : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε.ΠΑΡΓΑΣ». (Εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 7. Έγκριση Παράτασης του Έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ». (Εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 8. Έγκριση Πρώτου (1ου) Α.Π.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ». (Εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 9. Έγκριση Πρώτου (1ου) Α.Π.Ε. του έργου : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ». (Εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 10. Έγκριση Πρώτου (1ου) Α.Π.Ε. του έργου : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ». (Εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 11. Έγκριση Πρώτου (1ου) Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ». (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 12. Έγκριση 3ης Παράτασης έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΓΑΣ»  (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 13. Έγκριση 1ης Παράτασης έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ Δ. ΠΑΡΓΑΣ»  (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 14. Έγκριση 1ης Παράτασης έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 15. Έγκριση 3ης Παράτασης μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ &  ΜΕΛΕΤΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΓΑΣ». (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 16. Έγκριση 3ης Παράτασης έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ» (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 17. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και τη Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ELBA21209_ZC01)» (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 18. Έγκριση χωροθέτησης σημείων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στη Δ.Κ. Πάργας (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 19. Έγκριση καθορισμού του ύψους και του τρόπου καταβολής τέλους χρήσεως κοινόχρηστων χώρων του Δήμου(Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 20. Έγκριση καθορισμού του ύψους και του τρόπου καταβολής τέλους χρήσεως αιγιαλού και παραλίας του Δήμου (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 21. Έγκριση ανοίγματος στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου λογαριασμού όψεως για είσπραξη τελών παρεπιδημούντων και τελών επί ακαθάριστων εσόδων (Νέο σύστημα ΚΕΔΕ) και ορισμός νομίμου διαχειριστή αυτού (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 22. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού πυροπροστασίας θερινής περιόδου 2023 (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)
 23. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού εκτάκτου ανάγκης (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)
 24. Έγκριση αιτήματος Σπ. Καούρη παραχώρησης σε κοινή χρήση οικοπεδικού τμήματος στην Τ.Κ. Καναλακίου (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 25. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 26. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την λειτουργία ΚΕΚ ΟΑΕΔ στον Δήμο Πάργας (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 27. Β΄ κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων 2023 (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 28. Επικύρωση της από 08/04/2023 δια περιφοράς συνεδρίασης του ΔΣ.
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >