Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23/4/2021
19/04/2021

          Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και  τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), δια τηλεδιάσκεψης, την  23/04/2021,  ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα ως κάτωθι  θέματα:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (Εισηγήτρια κ. Χ. Τριάντη)
 2. Έγκριση πληρωμής φορολογικών προστίμων (Εισηγήτρια κ. Χ. Τριάντη)
 3. Έγκριση αιτήματος της εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ Α.Ε.Ε.» για την διαγραφή ποσού που βεβαιώθηκε σε βάρος της εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΑΒΒΕΕ», δυνάμει της υπ΄άριθμ. 209/2004 ταμειακής βεβαίωσης(Εισηγήτρια κ. Χ. Τριάντη)
 4. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Φαναρίου σε αγρότες του Δήμου για εποχική καλλιέργεια έτους 2021 (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
 5. Έγκριση χωροθέτησης του Ψηφιακού Μουσείου του Δήμου σε δημοτική έκταση 16 στρεμμάτων, πάνω από το νυν δημοτικό σχολείο Μεσοποτάμου. (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου).
 6. Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ανθούσας (Εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 7. Έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Καστρίου επί του αγροτεμαχίου με αρθμ. 183 εκτάσεως τριάντα οκτώ στρεμμάτων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου προς εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών του ΤΟΕΒ Αχέροντα (Εισηγητής κ. Μ. Χαλικιάς)
 8. Στέγαση αστέγου σε τροχόσπιτο στις εγκαταστάσεις  παλαιού Τεχνικού Σχολείου Καναλακίου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 9. Επιχορήγηση αγροτικών ιατρών (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 10. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου εμβαδού 12 στρεμμάτων στη Τ.Κ. Αηδονιάς εκτός του οικισμού και στη ζώνη 2Β για την εγκατάσταση πτηνο-κτηνοτροφικής μονάδας. (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου).
 11. Συγκρότηση Επιτροπής για Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για το έτος 2021. (Εισηγητής κ. Σ. Πιτσαρός).
 12. Ένταξη δημοτικών εκτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου).
 13. Μεταβολή του τρόπου καταβολής των τελών της άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου από εφάπαξ εξόφληση, σε καταβολή αρχικά του 50% του τέλους με την χορήγηση της άδειας και επανακαθορισμό στο τέλος της θερινής περιόδου του ύψους της τελικής μείωσης των τελών. (Εισηγητής κ. Δ. Μπούσιος)
 14. Τροποποίηση της με αρθμ. 129/2020 απόφασης του ΔΣ περί μείωσης των τελών σύνδεσης με το βιολογικό της Δ.Ε. Πάργας με απαλοιφή της αναδρομικότητας ισχύος αυτής. (Εισηγητής κ. Δ. Μπούσιος)
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >