Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 25/10/21
08/10/2021

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (Α΄87) και το άρθρο 217 του ν. 3463/2006 την  25/10/2021,  ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19:00, για συζήτηση, στο εξής μοναδικό θέμα:.

«Απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής»

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >