Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης ΔΣ 30/12/2021
28/12/2021

          Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας, σε ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), στο Καναλάκι, την  30/12/2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής μοναδικό  θέμα:

 

  1. Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης του Δήμου έτους 2022 ( Εισηγητής κ. Θ. Μπίτσιος)
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >