Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Eιδικής συνεδρίασης ΔΣ (εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
04/01/2022

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο Καναλάκι Αχέροντος 29, την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:30 σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύουν.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >