Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Επιτροπή Διαβούλευσης 5/2/2020
20/01/2020

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν.3852/2010) στις 05-02-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας  για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

  1. Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο  κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Πάργας.
  2. Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πάργας.
  3. Γνωμοδότηση  σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Πάργας.
  4. Γνωμοδότηση για την Κανονιστική για τις δραστηριότητα στον  Ποταμό Αχέροντα στην περιοχή Βουβοπόταμος.
  5. Γνωμοδότηση για τροποποίηση της Κανονιστικής για την Ύδρευση.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 06/02/2020 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9:00π.μ. στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Προτάσεις και απόψεις μπορούν να κατατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου:info@dimospargas.gr ή με φαξ:2684029021 ή στο Γραφείο Δημάρχου: τηλ.2684360301.

Αρχεία σχετικά με την διαβούλευση (προτάσεις και υφιστάμενοι κανονισμοί).

Τα αρχεία θα ενημερώνονται διαρκώς έως την συνεδρίαση της Επιτροπής.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >