Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση κατάθεσης ερωτήσεων Απολογιστικής συνεδρίασης ΔΣ Πάργας 26/06/2024
25/06/2024

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα με το άρθρο 67Α και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το ν.5056/2023 και ισχύει, την  26η/06/2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 20:00, για συζήτηση επί των εξής ερωτημάτων δημοτικών συμβούλων και προέδρων τοπικών κοινοτήτων:

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

  1. Το πόσιμο νερό κάθε Κοινότητας υπόκειται σε έλεγχο δειγματοληψίας και χλωρίωσης και πότε ήταν η τελευταία φορά που έγινε χλωρίωση στον Δήμο και εάν καθαρίζονται τα υδραγωγεία. (κ. .Απόστολος Σιδέρης)
  2. Πόσα χρόνια είναι η σύμβαση παραχώρησης για την τοποθέτηση καλωδίων μεταφοράς ρεύματος και πόσα έχουμε εισπράξει μέχρι τώρα; κ. Ιωάννης Δήμας)
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >