Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06/05/2021
30/04/2021

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06-05-2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  12.00 π.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση απολογισμού του Δήμου έτους 2020
  2. Λήψη απόφασης για κλείσιμο διαχείρισης ταμείου Δήμου Πάργας μηνός Μαρτίου 2021
  3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Δ.Ε Φαναρίου»  
  4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Δ.Ε Πάργας»  
  5.  Αποδοχή χρηματοδότησης της πρότασης Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Πάργας
  6. Ορισμός δικηγόρου
  7. Καθορισμός όρων για εκμίσθωση αγροτεμαχίων
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >