ΕΛ ΕΝ
Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11/09/2020
08/09/2020

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11-09-2020, ημέρα Παρασκευή   και ώρα  10.00 π.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την  προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλε-Ελέγχου / Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο Διαρροών - Ποιότητας - Απολύμανσης Πόσιμου Νερού και την Αυτόματη - Απομακρυσμένη Διαχείριση του Η/Μ Εξοπλισμού Τμήματος Εξωτερικού Υδραγωγείου της Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας.
  2.  Καθορισμός  όρων διαγωνισμού για την  προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3.
  3. Έγκριση 3ου Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τον Δήμο Πάργας» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 147.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
  4. Καθορισμός  όρων του  διαγωνισμού για την  προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τον Δήμο Πάργας.
  5. Πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο των μέτρων λόγω κορονοϊού.
  6. Εξέταση αιτημάτων δημοτών για διαγραφή οφειλών.
  7. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
  8. Σύναψη σύμβασης με την κοινωνική συνεταιριστική ΚΥΝΣΕΠ-ΑΜΒΡΑΚΙΑ για την παροχή υπηρεσίας.
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >