ΕΛ ΕΝ
Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 04/09/2020
31/08/2020

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04-09-2020, ημέρα Παρασκευή   και ώρα  10.00 π.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ειδών δικτύου ύδρευσης & αντλιοστασίων προϋπολογισμού 44.787,08 ευρώ.
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >