Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06/10/2020
02/10/2020

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06-10-2020, ημέρα Τρίτη   και ώρα  10.00 π.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
  2. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πάργας » της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πάργας»
  3. Λήψη απόφασης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) «Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας» της Πράξης «Δομή παροχής Βασικών Αγαθών :Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας».
  4. Λήψη απόφασης για τακτοποίηση υπολοίπου ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2018
  5. Λήψη απόφασης για λογιστική τακτοποίηση κατάθεσης οφειλέτη σε εφαρμογή  προσωρινή διαταγής Eιρηνοδικείου Πρέβεζας και δικαστικών αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας
  6. Αποδοχή χρηματοδότησης για την ενταγμένη πράξη «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου ΠΑΡΓΑΣ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των δημοτικών απορριμμάτων».
  7. Διαγραφή ποσού που αντιστοιχεί στην 1η δόση άδειας κοινόχρηστου χώρου έτους 2020 λόγω διπλής εγγραφής.
  8. Κατάργηση κλιμακωτής χρέωσης στην ύδρευση για το έτος 2020.
  9. Λήψη απόφασης για προσφυγή ή μη κατά πράξης ακύρωσης απόφασης Αντιδημάρχου.
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >