Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 07/12/2020
02/12/2020

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07-12-2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  14.00 μ.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύνταξη και σχεδίαση του προϋπολογισμού έτους 2021.
  2. Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλε-Ελέγχου / Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο Διαρροών - Ποιότητας - Απολύμανσης Πόσιμου Νερού και την Αυτόματη - Απομακρυσμένη Διαχείριση του Η/Μ Εξοπλισμού Τμήματος Εξωτερικού Υδραγωγείου της Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας».
  3. Έγκριση 3ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 προϋπολογισμού 120.967,74 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α».
  4. Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ»
  5. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σύνταξης του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου.
  6. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης παροχής συμβουλευτικής υπηρεσίας για το έργο ηλεκτροφωτισμού των τ.κ. Λούτσας –Αμμουδιάς –Βάλτου(Δ.Κ. Πάργας).
  7. Αποδοχή του παραχωρούμενου σε κοινή χρήση τμήματος της ιδιοκτησίας Παπαχαραλάμπους Χρήστου στη θέση Φαλόπα  του οικισμού Πάργας.
  8. Μετακινήσεις αιρετών
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >