Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11/01/2021
07/01/2021

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11-01-2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  10.00 μ.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Κ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ Δ.ΠΑΡΓΑΣ».
 2. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.ΠΑΡΓΑΣ».
 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ».
 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΟΔΩΝ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΠΑΡΓΑΣ»
 5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ».
 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΟΜΒΡΙΩΝ  Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ».
 7. Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Οριστικής   Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.ΠΑΡΓΑΣ».
 8. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΓΙΑ   ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ»
 9.  Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την ενταγμένη πράξη «Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού Πάργας στις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017» συνολικού      προϋπολογισμού 49.600,00
 10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακίνητου έκτασης 40 στρ. στη θέση «κλιμάτι» στη τ.κ. Λούτσας.
 11. Πρόσληψη προσωπικού για διάστημα εως 8 μήνες λόγω covid-19.
 12. Ανάκληση των αριθμ.256/2020 και 257/2020 αποφάσεις της Ο.Ε που αφορούν την έγκριση προγραμματικών συμβάσεων ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥ Δήμου Πάργας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
 13. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάργας και του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Έργα Ανάπτυξης Λιμένων και ΧΖΛ Πάργας» - , ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΧΖΛ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΓΑΣ και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.
 14. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάργας και του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Έργα Ανάπτυξης Λιμένων και ΧΖΛ Πάργας» - , ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΤΟΣ ΧΖΛ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΓΑΣ και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.  
 15. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από τον Δήμο Πάργας στην πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
 16. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης    «Δράση Ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Πάργας»
 17.  Έγκριση τριμηνιαίας  Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού    Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας  οικονομικού έτους 2020 - Α  Τρίμηνο  2020 .
 18. .Έγκριση τριμηνιαίας  Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού     Ταμείου Πάργας  οικονομικού έτους 2020 -Β  Τρίμηνο  2020 .
 19. .Έγκριση τριμηνιαίας  Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού    Ταμείου Πάργας  οικονομικού έτους 2020 - Α  Τρίμηνο  2020 .
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >