Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12/05/2023
05/05/2023

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12-05-2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.00  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής
  2. Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου στην Αθήνα
  3. Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Αμμουδιάς
  4. Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση χώρων για τοποθέτηση καντίνων
  5. Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Πάργας».
  6. Εξουσιοδότηση Δικηγόρου για την ενδοδικαστική συμβιβαστική (ή μη) επίλυση διαφοράς κατ' άρθρ. 126Β ΚΔΔ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της αγωγής του Σκάρπου Λεωνίδα
  7. Εξουσιοδότηση Δικηγόρου για την ενδοδικαστική συμβιβαστική (ή μη) επίλυση διαφοράς κατ' άρθρ. 126Β ΚΔΔ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της αγωγής του Τούλια Αλέξανδρου.
  8. Διορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στην υπόθεση : "ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ".
  9. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για  την υπογραφή συμβολαίων από την αποδοχή κληρονομιάς Ζούλα και Βουρεκά.
  10. Καθορισμός αμοιβής συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίων από την αποδοχή της  κληρονομιάς Ζούλα και Βουρεκά.

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >