Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13/09/2021
09/09/2021

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-09-2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  09.30  π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Πάργας.θ
 2. 1η  Αναμόρφωση  προυπ/σμού  Δ.Λ.Τ  οικον.έτους 2021».
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προυπολογισμού εσόδων-δαπανών  έτους 2021 β΄τρίμηνο
 4. Έγκριση  πρακτικών δημοπρασίας  για  την εκμίσθωση    δημοτικής   έκτασης στην θέση  "ΚΛΙΜΑΤΙ" της T.K.  Λούτσας του Δήμου Πάργας .
 5. Έγκριση  πρακτικών δημοπρασίας  για  την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  στην πλατεία ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ .
 6. Έγκριση  πρακτικών δημοπρασίας  για  την εκμίσθωση ιδιόκτητων. εκτάσεων για την δημιουργία (πάρκινγκ ) στην  κοινότητα Καναλλακίου
 7. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση διάρκειας 2 μηνών.
 8. Αναγκαιότητα ανάθεσης παροχής υπηρεσιών  για την συντήρηση –επισκευή γεώτρησης τ.κ. Καστρίου.
 9. Έγκριση παραγραφής αξιώσεων προμηθευτών τρίτων (πλην προσωπικού)
 10. Έγκριση πληρωμής φόρου εισοδήματος
 11. Έγκριση μελετών για συμβάσεις ύδρευσης
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >