Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13/10/2020
09/10/2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-10-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2. Έγκριση πρωτοκόλλων ετήσιου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης Δημοτικού Ταμείου ετών 2018 και 2019
3. Κατάργηση κλιμακωτής χρέωσης στην ύδρευση για το έτος 2020 Δήμου Πάργας
4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2020 για το Γ΄ τρίμηνο»
5. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου στην Τ.Κ. Μουζακαίικων» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του
ανωτέρου έργου.
6. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Φαναρίου» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρου έργου.
7. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Πάργας» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρου έργου.
8. Έγκριση δευτέρου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στη Δ.Κ. Καναλακίου Δ. Πάργας».
9. Έγκριση 2 ου πρακτικού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Φαναρίου»

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >