Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 15/11/2022
09/11/2022

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  15-11-2022, ημέρα Τρίτη   και ώρα  09.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση  σχεδίου προυπολογισμού οικ.έτους 2023
  2. 9η Αναμόρφωση πρ-σμου
  3. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ.  203/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομ. Πρωτοδικείου Πρέβεζας
  4. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Πάργας»
  5. Καθορισμός εισοδηματικών κριτηρίων σε κοινωνικές ομάδες (τρίτεκνοι) προκειμένου να είναι δικαιούχοι μειωμένων δημοτικών τελών.
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >