Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21/12/2020
17/12/2020

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21-12-2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  10.00 μ.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ορισμός επιτροπών διενέργειας/αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων.
 2. Ορισμός επιτροπών παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Δήμου Πάργας.
 3. Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο « Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πάργας».
 4. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής έτους 2020
 5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για πάρκινγκ (Δ.Κ. Καναλακίου)
 6. Επανακαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημ. Ακινήτου στη Δ.Κ. Πάργας
 7. Επανακαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημ ακινήτου για καμπινγκ ( τ.κ. Αμμουδιάς)
 8. Μεταφορά πίστωσης 200.000,00 ευρώ από τα έκτακτα ανειδίκευτα στα τακτικά για εξόφληση οφειλών  έτους 2020.
 9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακίνητου έκτασης 40 στρ. στη θέση «κλιμάτι» στη τ.κ. Λούτσας.
 10. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
 11.  Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς διοικητικού  Πρωτοδικείου Ιωαννίνων Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
 12. Ορισμός δικηγόρου κατά προσφυγής της Τριαδούλας Τζίμα
 13. Ορισμός δικηγόρου κατά προσφυγής του Ιγνάτιου Μακρή
 14. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πάργας» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
 15. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση οδών ιστορικού κέντρου Πάργας» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
 16. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Δ.Κ. Πάργας» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >