Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17/06/2022
15/06/2022

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  17-06-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα  09.00  π.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 1. 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Λ.Τ.
 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ  ΚΑΙ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ» .
 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ» .
 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.ΠΑΡΓΑΣ» .
 5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» .
 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ  ΑΠΕ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ  ΑΓΩΓΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ  Δ.ΠΑΡΓΑΣ».
 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ  299/2021   ΕΠΕΙΤΑ  ΑΠΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΗ   ΚΑΙ  ΣΥΝΕΧΙΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΗ.
 8. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « Συντήρηση Αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ
 9. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ
 10. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
 11. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
 12. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πάργας μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των δημοτικών απορριμμάτων».
 13. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 402/2020 απόφασης δοικ. Πρωτ. Ιωαννίνων
 14. Ορισμός συμβολαιογράφου.
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >