Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23/4/2021
22/04/2021

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι,
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. Έτους 2021

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >