Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30/8/2021
26/08/2021

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30-08-2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  13.00   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή των όρων Δημοπράτησης της πράξης «Δημιουργία Πλατείας στην Τ.Κ. Αμμουδιάς», Προϋπολογισμού 149.800,00 € ευρώ με Φ.Π.Α.
  2. Έγκριση του 2ου πρακτικού της υπηρεσίας με τίτλο συντήρηση βιολογικού καθαρισμού Πάργας
  3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ : ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑ

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >