Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 31/8/2023
28/08/2023

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε έκτακτη συνεδρίαση, με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.5043/2023, και σύμφωνα με σχετική αίτηση δημοτικών συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 εδ. β του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ, την  30/08/2023, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:30, για συζήτηση στο  μοναδικό θέμα:

«Προσδιορισμός ενεργειών ώστε να διαφυλαχτεί ο δημόσιος χαρακτήρας του δάσους και των παραλιών της Βαλανιδορράχης »

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >