Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 4/5/2023
04/05/2023

Καλείστε σε ΈΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05-05-2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.30  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός των όρων Δημοπράτησης του έργου ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ    ΠΑΡΓΑΣ Προϋπολογισμού 320.000,00 ευρώ (με τον Φ.Π.Α.).
  2. Καθορισμός των όρων Δημοπράτησης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Προϋπολογισμού 998.200,00 ευρώ (με τον Φ.Π.Α.).

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεδρίαση έχει έκτακτο χαρακτήρα  λόγω προθεσμιών  που δεσμεύουν  τη λήψη απόφασης για τα ανωτέρω θέματα.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >