Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνδρίαηση ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας 26/04/2021
20/04/2021

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δ. Λ. Τ.     στην  Πάργα   στις  26-04- 2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  :

 

1.- Έγκριση μηνιαίoυ  κλεισίματος  χρηματικής διαχείρισης  ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/03/2021 έως  31/03/2021 .

2.- Ορισμός εκπροσώπου  και αναπληρωτή του για την συγκρότηση Επιτροπής  σύμφωνα με το άρθρο 35 του αριθ.20 Γενικού Κανονισμού λιμένα(ΦΕΚ 444 Β΄99) «περί θαλάσσιων  μέσων αναψυχής» με σκοπό την εξέταση αιτημάτων για τη δραστηριοποίηση θαλάσσιων  μέσων αναψυχής κατά μήκος των ακτών περιοχής δικαιοδοσίας μας.

3.- Εξέταση  αίτησης του Συλλόγου Εστίασης  και Καφέ Μπαρ Πάργας.

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >