Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίαση Οικονομικής 28/09/2021
25/09/2021

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28-09-2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα  12.30  μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. 2η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.  οικ. Έτους 2021
  2. Τροποποίηση της αριθ.308/2020 απόφασης περί ορισμού επιτροπών παραλαβής προμηθειών- εργασιών.
  3. Παράταση ενεργών συμβάσεων προσωπικού το οποίο έχει προσληφθεί για την αντιμετώπιση των αναγκών λόγω covid-19.
  4. Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάργας και της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Γεωφυσική – Υδρογεωλογική – Τεχνικογεωλογική διερεύνηση φαινομένων καθιζήσεων στην Τ.Κ. Αηδονιάς, της Δ.Ε. Καναλακίου, Δήμου Πάργας».

        

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >