ΕΛ ΕΝ
Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Τοπικού Συμβουλίου ΤΚ Αγιάς 10/09/2020
07/09/2020

Πρός :Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Αγιάς

Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Κ. Αγιάς που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κ. Αγιάς Πάργας του Δήμου Πάργας στις 10/09/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για σύνταξη Τεχνικού προγράμματος για το 2021

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >