Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 8/8/2022
05/08/2022

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (Α΄87), στο Καναλάκι, την  08/08/2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους παραγωγούς οσπρίων της Δ.Ε. Φαναρίου για τις ζημίες που υπέστησαν στην παραγωγή τους
  2. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας δημοτικού σταδίου Δ.Ε. Πάργας. (Εισηγήτρια κ. Κ. Τάσση)
  3. Χορήγηση Άδειας Τομής-Διέλευσης εγκατάστασης δικτύου ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ (Εισηγητής κ. Γιαννοπουλος)
  4. Έγκριση τροποποίησης σφαλμάτων ορίων οικισμών των  Τ.Κ. Κορώνης και Θεμέλου. (εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >