Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 8/2/2024
02/02/2024

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Δημοτικής  Επιτροπής στις  08-02-2024, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης για την ενταγμένη πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0045934285 και συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00 €.
  2. Κλείσιμο Δημοτικού Ταμείου μηνός Δεκεμβρίου 2023
  3. Διαγραφές τελών ύδρευσης
  4. Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση Δημοτικού Αστικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Πάργας
  5. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Πάργας εκτός ορίων Νομού Πρέβεζας
  6. Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πάργας και της  εταιρείας με την επωνυμία «EAST WEST GREECE Μ.I.K.E. » για την διαχείριση χρησιμοποιούμενων μαγειρικών ελαίων
  7. Έγκριση παραχώρησης τμήματος εμβαδού 5,41 τ.μ. από οικόπεδο ιδιοκτησίας Σιάνου Ευφροσύνης στην Δ.Κ. Ανθούσας
  8. Έγκριση εισόδου-εξόδου στο αγροτεμάχιο 355, εντός Αναδασμού Καναλακίου, ιδιοκτησίας ΒΑΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, εκτός οικισμού Καναλακίου,  του Δήμου Πάργας
  9. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Εφετείο (εργατικές διαφορές)
  10. Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >