Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 1/10/2021
28/09/2021

     Καλείσθε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δ. Λ. Τ.     στην  Πάργα   στις  1-10- 2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1.-Εξέταση αιτήσεων για μείωση χρηματικού ανταλλάγματος έτους 2021

2.-Έγκριση μηνιαίου  κλεισίματος χρηματικής  διαχείρισης  ταμείου του Δημοτ. Λιμενικού Ταμείου

 Πάργας από 01/08/2021  έως  31/08/2021 .

3.- Έγκριση του καταστατικού της ενεργειακής κοινότητας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΓΑΣ» και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του.

4.- Ανάκληση της αριθ.84/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Πάργας

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >