Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15/03/2023
10/03/2023

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας σε τακτική  συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (Α΄87), στο Καναλάκι, την  15/03/2023, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:30  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Έγκριση αίτησης Σπυρίδωνος Σμπόνια λύσης μίσθωσης δημοτικής έκτασης για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Κορυφούλας. (Εισηγήτρια κα. Χ. Φαρμάκη)
 2. Έγκριση εκμίσθωσης με μακροχρόνια μίσθωση και με τη διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας του αστικού ακινήτου με την ονομασία «Παλιό Νηπιατροφείο» της Τ.Κ. Πάργας (Εισηγητής κ. Σ. Πιτσαρός)
 3. Έγκριση εκμίσθωσης με μακροχρόνια μίσθωση και με τη διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας αγροτεμαχίου εμβαδού 6.458,44τ.μ. της Τ.Κ. Σκεπαστού (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 4. Έγκριση εκμίσθωσης με τη διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
 5. Έγκριση εκμίσθωσης με τη διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας δύο (2) ελαιοκτημάτων  στην  Τ.Κ. Αγίας  Κυριακής Πάργας στις  τοποθεσίες  «ΒΕΡΡΕΣ»  με τριάντα (30) ελαιοκτήματα και «ΓΙΟΥΡΤΙ»  με εκατόν πέντε (105) ελαιόδεντρα. (Εισηγήτρια κα. Α. Ρεπάνη)
 1. Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου στα σχολικά συμβούλια των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 2. Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου στα σχολικά συμβούλια των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου(Εισηγητής κ. Μ. Χαλικιάς)
 3. Έγκριση του υπ΄αριθμ. 2/1973/21-02-2023 πρακτικού εγγραφής-διαγραφής νηπίων στον παιδικό σταθμό Καναλακίου. (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 4. Έγκριση Ολοκλήρωσης της Πράξης  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάργας» με κωδικό ΟΠΣ:5002148 στο ΕΣΠΑ 2014-2020. (Εισηγητής κ. Θ. Μπόχτης)
 5. Έγκριση Ολοκλήρωσης της Πράξης «Δομή παροχής Bασικών Aγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας» με κωδικό ΟΠΣ:5002536 στο ΕΣΠΑ 2014-2020. (Εισηγητής κ. Θ. Μπόχτης)
 6. Έγκριση Ολοκλήρωσης της Πράξης «Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πάργας» με κωδικό ΟΠΣ:5004217 στο ΕΣΠΑ 2014-2020. (Εισηγητής κ. Θ. Μπόχτης)
 7. Έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση βατότητας της δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Λούτσας» (Εισηγητής κ. Θ. Μπόχτης)
 8. Έγκριση αιτήματος Κυνηγετικού Συλλόγου Φαναρίου παραχώρησης της χρήσης του παλιού δημοτικού σχολείου Βαλανιδορράχης για εξυπηρέτηση των αναγκών του συλλόγου (εισηγητής κ. Δ. Μπούσιος)
 9. Καθιέρωση ημέρας μνήμης τοπικών ευεργετών Δήμου Πάργας (Εισηγητής κ. Β. Γκίζας)
 10. Έγκριση ανοίγματος στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου νέου λογαριασμού όψεως για είσπραξη τελών παρεπιδημούντων και τελών επί ακαθάριστων εσόδων ( Νέο σύστημα ΚΕΔΕ)και ορισμός νομίμου διαχειριστή αυτού (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 11. ΄Έγκριση αιτήματος ανταλλαγής ιδιόκτητης έκτασης Αρτεμισίας Παππά με δημοτική έκταση στην κοινότητα Λούτσας" (Εισηγήτρια κ. Χ. Κριτσιμά)
 1. Έγκριση διορθωτικών παρεμβάσεων ρύθμισης της κυκλοφορίας σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΟ.Σ επί της επικυρωμένης με αρθ. 16/2022 απόφασης του Δ.Σ. (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου της θερινής περιόδου 2023. (Εισηγητής κ. Μ.Κώτσης)
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >