Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 21/2/2024
15/02/2024

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.5043/2023 και ισχύει, την  21η/02/2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 του ΝΠΔΔ Λιμενικό Ταμείο Πάργας (εισηγητής κ. Α. Δημάκος)
 2. Έγκριση έκθεσης Δ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 (εισηγητής κ. Θ. Κασκάνης)
 3. Έγκριση παράτασης του έργου "Ανάπλαση πλατείας Καναλακίου" (εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 4. Έγκριση παράτασης του έργου "Συνδέσεις βιολογικού Τ.Κ. Πάργας" (εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 5. Έγκριση 2ης  παράτασης του έργου "Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Φαναρίου" (εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 6. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου "Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Πάργας" (εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 7. Έγκριση παράτασης του έργου "Κατασκευή πράσινου σημείου Δ. Πάργας" (εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 8. Έγκριση παράτασης του έργου "Μελέτη οδού παράκαμψης Καναλακίου" (εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 9. Έγκριση παράτασης του έργου "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ. Πάργας"(εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 10. Έγκριση παράτασης του έργου «Δημιουργία πεζοδρομίων στο Δ. Πάργας» (εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 11. Έγκριση παράτασης του έργου «Ανάπλαση οδών ιστορικού κέντρου Πάργας» (εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 12. Έγκριση παράτασης του έργου «Αναβάθμιση οδικού δικτύου Δήμου Πάργας για την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 13. Έγκριση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Λούτσας Δ. Πάργας» (εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 14. Έγκριση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων Δ. Πάργας (εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 15. Έγκριση παραχώρησης σε κοινή χρήση έκτασης ιδιοκτησίας Σιάνου Ευφροσύνης στην Τ.Κ. Ανθούσας (εισηγητής κ. Γ. Χριστάκης)
 16. Έγκριση μελέτης εισόδου - εξόδου σε αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Καναλακίου ιδιοκτησίας Ευάγγελου Βάσσου. (εισηγητής κ. Γ. Χριστάκης)
 17. Έγκριση αιτήματος του Μιχαήλ Κώστα για εν μέρει ανάκληση δικαιώματος στο Ελληνικό Κτηματολόγιο του Δήμου Πάργας επί του αριθμ. 212 τεμαχίου της κοινότητας Α. Δεσποτικών. (Εισηγήτρια κ. Χ. Κριτσιμά)
 18. Έγκριση μερικής ανάκλησης από το κτηματολόγιο τμημάτων του  υπ` αρθμ. 366 τεμαχίου διανομής Τ.Κ. Λούτσας προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή ακινήτων Δήμου και Αρτεμισίας Παππά (Εισηγήτρια κ. Χ. Κριτσιμά)
 19. Ορισμός μελών για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2024 (εισηγητής κ. Σ. Πιτσαρός)
 20. Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >