Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23/08/2023
19/08/2023

           Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.5043/2023, την  23/08/2023, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα εξής θέματα:

 1. «Αποδοχή της 3ης  τροποποίησης  της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάργας» με κωδικό ΟΠΣ 5002148 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «΄ Ηπειρος 2014-2020» (Εισηγήτρια κα M. Γιάγια)
 2. Έγκριση εισόδου – εξόδου κτηρίου για κατασκευή ξενοδοχείου 4 αστέρων, εκτός οικισμού Αγίας Κυριακής του Δήμου Πάργας»
 3. Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διδακτικό έτος 2023-2024 (Εισηγήτρια κα Α. Ρεπάνη)
 4. Έγκριση ισολογισμού έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας. (Εισηγητής κ. Ι. Νήρας)
 5. Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης επί της οδού Αγ. Δημητρίου 30 στην τ.κ. Καναλλακίου στην ιδιοκτησία Ράπτη Γεώργιου του Ιωάννη. (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 6. 4η  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΓΑΣ (Εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 7. 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ (Εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 8. 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΕΡΓΟΥ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ (Εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 9. 4η  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ(Εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 10. 1η  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (Εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 11. Έγκριση  υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027 στον Στόχο Πολιτικής 46 για το έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» (Εισηγητής κ. Θ. Μπόχτης)
 12. Έγκριση  υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027 για το έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο  Δήμου Πάργας» (Εισηγητής κ. Θ. Μπόχτης)
 13. Έγκριση Παράτασης Μίσθωσης παιδικού σταθμού Καναλακίου. (Εισηγήτρια κα Α. Ρεπάνη)
 14. Έγκριση Επιχορήγησης αθλητικού σωματείου " Ερμής" Πάργας.  (Εισηγήτρια κα Α. Ρεπάνη)
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >