Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29/09/23
26/09/2023

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.5043/2023, την  29η /09/2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα παρακάτω θέματα:

Θέματα:

  1. Έγκριση του υπ΄ αρθμ. 3/2023 πρακτικού εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Πάργας (εισηγητής κ. Ρόζος)
  2. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής λαϊκών αγορών της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021, (εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >