Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29/7/2022
23/07/2022

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (Α΄87), στο Καναλάκι, την 29/07/2022, ημέρα Παρασκευή , και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Πάργας ( Β΄ τρίμηνο έτους 2022). (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
3. Συμμετοχή του Δήμου Πάργας στη Δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023, για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)», προς τους Φορείς για την Ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων/Δομών. (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
4. Έγκριση εισόδου-εξόδου για το υπό ανέγερση νέο κτίριο μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στο υπ’ αρ. 47 Αγροτεμάχιο Αναδασμού 1991, εκτός Οικισμού Χόχλας Τ.Κ. Κουκουλιού στον Δήμου Πάργας» (Εισηγητής κ. Μάρκου)
5. Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ «ΑΧΕΡΩΝ» ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ (Εισηγητής κ. Μπούσιος)
6. Λύση μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων (Νάνης Παναγιώτης ) Δ.Κ. Καναλλακίου (Εισηγητής κ. Μπούσιος)
7. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου του Αυτοτελούς Γραφείου Φιλαρμονικής-Χορωδίας του
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πάργας για το έτος 2022» (Εισηγητής κ. Μπούσιος)
8. Συγκρότηση επιτροπής με σκοπό το χαρακτηρισμό παραλιών περιοχής δικαιοδοσίας Λιμεναρχείο Πρέβεζας ως πολυσύχναστων για λήψη θαλασσίων λουτρών, για το έτος 2023. (Εισηγητής κ. Πιτσαρός)
9. Έγκριση χορήγησης άδειας πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή «Λίχνος» (Εισηγητής κ. Πιτσαρός)
10. Έγκριση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Πάργας. (Εισηγητής κ. Σ. Πιτσαρός)
11. Παραχώρηση γηπέδου της τ.κ. Καστρίου στην ακαδημία ποδοσφαίρου «ΠΑΣ Αχέρων» (Εισηγητής κ. Μπούσιος)

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >