Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 30/1/2023
26/01/2023

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας σε τακτική  συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (Α΄87), στο Καναλάκι, την  30/01/2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18:30  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023 (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 3. Γνωμοδότηση για την Υποβολή προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2023 (Εισηγητής κ. Γ. Παππάς)
 4. Έγκριση του υπ΄ αρθμ. 378/17-01-2023 πρακτικού εγγραφής-διαγραφής νηπίων στον παιδικό σταθμό Πάργας (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 5. ‘Έγκριση  συμμετοχής του Δήμου Πάργας στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 6. Αίτημα Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ για την ανανέωση της παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγματος ακινήτου που ευρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αμμουδιάς, Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου, Δήμου Πάργας. (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών Βασιλείου Χατζηγιαννάκη για άσκηση αίτησης αναίρεσης (Εισηγήτρια κ. Χ. Κριτσιμά)
 8. Παροχή γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου για το 2023 (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 9. Ορισμός εκπροσώπου για τη Συγκρότηση Επιτροπής για Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής,  Άρθρο 35 του αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444 Β' /99) “Περί Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας (Εισηγητής κ. Σ. Πιτσαρός)
 10. Ορισμός εκπροσώπου για τη Συγκρότηση Επιτροπής του Ν.2881/2001 (ΦΕΚ 16Α΄/6-2-01) “Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων, αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας (Εισηγητής κ. Σ. Πιτσαρός)
 11. Ορισμός εκπροσώπου για τη Συγκρότηση Επιτροπής για Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής, Άρθρο 35 του αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444 Β' /99) “Περί Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Πρέβεζας (Εισηγητής κ. Σ. Πιτσαρός)
 12. Ορισμός εκπροσώπου για τη Συγκρότηση Επιτροπής του Ν.2881/2001 (ΦΕΚ 16Α΄/6-2-01) “Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων, αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Πρέβεζας (Εισηγητής κ. Σ. Πιτσαρός)
 13. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το κληροδότημα «Β.Ε. Βασιλά» αξιοποίησης οικοπέδου στη θέση «Τρόκολο» της Τ.Κ. Πάργας με ανέγερση, δαπάναις του κληροδοτήματος, διώροφου κτίσματος που θα χρησιμοποιηθεί, στο ισόγειο ως κατοικία των ιατρών του Κ.Υ. Πάργας και στον πρώτο όροφο ως γραφεία του κληροδοτήματος (Εισηγητής κ.  Πρόεδρος)
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση αίτησης Ευαγγέλου Τζίμα λύσης της μίσθωσης ακινήτου του Δήμου στην Τ.Κ. Βαλανιδούσσας και εκ νέου εκμίσθωση αυτού με πλειοδοτική δημοπρασία (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 15. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου εκτός της Π.Ε. Πρέβεζας κατά το έτος 2023, αιρετών, απορριμματοφόρων και φορτηγών προμήθειας υλικών. (Εισηγητής κ. Δ. Μπούσιος)
 16. Έγκριση επιχορήγησης ενοικίου ιατρών του Κ.Υ. Πάργας για το έτος 2023 (Εισηγητής κ. Β. Γκίζας)
 17. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης εξόδων κηδείας αιρετών για το έτος 2023 (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
 18. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του Δήμου (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)
 19. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση της δημοτικής αστυνομίας (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)
 20. Έγκριση αιτήματος του Μηχανικού Γεωργίου Παππά Ά παράτασης εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Τσιμεντοστρώσεων Δήμου Πάργας» λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >