Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15/12/2022(επαν.)
12/12/2022

 Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας σε β΄ επαναληπτική εξαιτίας μη επίτευξης απαρτίας, τακτική  συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (Α΄87), στο Καναλάκι, την  15/12/2022, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 18:30  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
  2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022 (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
  3. Γνωμοδότηση για την Υποβολή προγράμματος Δασικών έργων και εργασιών οικονομικού έτους 2023 της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας. (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
  4. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, απογευματινής λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών του Δήμου Πάργας. (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)
  5. Τροποποίηση της με αριθ. 33/2021 απόφασης Δ.Σ. με αντικατάσταση του παραιτηθέντος αιρετού –μέλους της επιτροπής διαχείρισης και αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (Εισηγητής κ. Δ. Μπούσιος)
  6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στον αναπτυξιακό οργανισμό ΕΤΑΝΑΜ για το έτος 2023 (Εισηγητής κ. Μ. Χαλικιάς)

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7  παρ. 3 του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ και επειδή η πρόσκληση αυτή για συζήτηση  με τα ίδια θέματα της ΗΔ είναι η τρίτη συνεχόμενη μετά τις προσκλήσεις (αρθμ. πρωτ. 13854/02-12-2022 και 14112/07-12-2022) για συνεδρίαση στις 07/12/2022 και 11/12/2022 αντίστοιχα στις οποίες δεν επιτεύχθηκε νόμιμη απαρτία, κατά την τρίτη συνεδρίαση το Σώμα νοείται ότι συνεδριάζει με νόμιμη απαρτία αν συμμετέχει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών του συμβουλίου.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >