Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΛΤ 17/06/22
12/06/2022

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δ. Λ. Τ.     στην  Πάργα   στις  17-06- 2022  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  15:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1.-Έγκριση μηνιαίου  κλεισίματος χρηματικής  διαχείρισης  ταμείου του Δημοτ.Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/05/2022  έως  31/05/2022 .

2.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στην ΟΣΤΡΙΑ Ε.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  έμπροσθεν  του  καταστήματός  της .

3.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στον  Παπαχριστοδούλου Ελευθέριο,του Αιμίλιου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων   έμπροσθεν του καταστήματός του.

4.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στoν Ευαγγέλου Νικόλαο,του Ευαγγέλου για τοποθέτηση εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του.

 5.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στην  Αφοί Θεόδωρος και Ελευθέριος Φιλοσόφου Ο.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων   έμπροσθεν του καταστήματός του.

6.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στην Φιλοσόφου Ελένη,του Μιχαήλ  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός  της.

 7.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στoν Μαρκου Φώτιο –Μαρκου Χρήστο για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων (κιόσκι) στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας.

8.-Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αριθ.01/2022/2261.3/1587/15-4-2022 απόφασης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας  .

9.-Εξέταση αίτησης του Ρεπάνη Κωνσταντίνου,του Βασιλείου

10.-Εξέταση αίτησης του Tαζίδη Δημητρίου,του Λάζαρου

11.-Εξέταση αίτησης του Πλασκασοβίτη Βασιλείου,του Σωτηρίου

12.-Εξέταση αίτησης του Κόκκορη Αλέξανδρου,του Παναγιώτη.

13.-Εξέταση αίτησης του Καλδάνη Νικολάου ,του Λεωνίδα.

14.-Εξέταση αίτησης του Τρομπούκη Γεωργίου,του Βασιλείου.

15.-Εξέταση αίτησης του Πλασκασοβίτη ,Φίλιππου.

16.-Εξέταση αίτησης του Σερίφη Σταύρου,του Μάρκου.

17.-Εξέταση αίτησης του HASKJA ASTRIT,του BASHKIM.

18.-Εξέταση αίτησης του HASKJA ARTAN,του BASHKIM

19.-Εξέταση αίτησης της  Σέλιου Αγγελίνας,του Bασίλη

20.-Εξέταση αίτησης του JANGOLLI AGRON,του DALIP

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >