Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤ Πάργας 15/09/2022
12/09/2022

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δ. Λ. Τ.     στην  Πάργα   στις  15-09- 2022  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  14:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 

1.-  Εξέταση αίτησης του Ναυτικού Ομίλου Πάργας για την παραχώρηση χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα για την διεξαγωγή αγώνων διάθλου και ορεινού τρεξίματος –ΑΓΩΝΑΣ «ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΤΣΗΣ» και διεξαγωγή εκδήλωσης.

2.-Έγκριση μηνιαίου  κλεισίματος χρηματικής  διαχείρισης  ταμείου του Δημοτ.Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/07/2022  έως  31/08/2022 .

3.- Εξέταση αίτησης του Σακαρέλη Σπυρίδωνα για παραχώρηση χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας.

4.- Λήψη απόφασης για αλλαγή θέσης στο τουριστικό καταφύγιο.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >