Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤ Πάργας 19/07/2021
16/07/2021

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δ. Λ. Τ.     στην  Πάργα   στις  19-07- 2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στον Ευαγγέλου Νικόλαο,του Ευαγγέλου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του.

2.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στον Παπαχριστοδούλου Ελευθερίου ,του Αιμίλιου  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του.

3.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στην Φιλοσόφου Ελένη,του Μιχαήλ  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων του καταστήματός της.

4.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στην Αφοί Θεόδωρος & Ελευθέριος Φιλοσόφου Ο.Ε για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της.

5.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στην  Ζώτου Γεωργία  για τοποθέτηση εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της.

6.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στον Νάκα Ιωάννη,του Ευαγγέλου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του.

7.-Εξέταση αίτηση της Τζιώκου Κωνσταντίνας, του Ευαγγέλου για παραχώρηση χώρου .

8.-Επανεξέταση αίτησης της   Σέλιου Αγγελίνας,του Βασίλη.

 

                                                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                                     Νήρας Ιωάννης

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >