Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου 7/6/23
27/06/2023

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ω.5043/2023, την  30/06/2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα εξής θέματα:

 

 1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 (Εισηγήτρια κα Α. Ρεπάνη)
 2. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2023 (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 3. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τέλους διαμονής παρεπιδημούντων έτους 2023 (Εισηγήτρια κα Α. Ρεπάνη)
 4. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία αστικού ακινήτου του Δήμου επί της οδού Αγ. Αποστόλων στην Τ.Κ. Πάργας (Εισηγητής κ. Β. Γκίζας)
 5. Επικύρωση απόφασης της οικονομικής επιτροπής σχετικά με το πλειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης της θέσης καντίνας στην παραλία Αη Γιαννάκης της Πάργα. (Εισηγήτρια κα Α. Ρεπάνη)
 6. Έγκριση θέσεων μαθητείας ΕΠΑΛ Καναλακίου (Εισηγητής κ. Μ. Χαλικιάς)
 7. Έγκριση Ολοκλήρωσης της Πράξης  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάργας» με κωδικό ΟΠΣ:5002148 στο ΕΣΠΑ 2014-2020. σε συνέχεια του 1765/16-6-2023 εγγράφου της ΕΥΔ. (Εισηγητής κ. Θ. Μπόχτης)
 8. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Αχερουσίας (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
 9. Έγκριση αιτήματος ανταλλαγής ιδιόκτητης έκτασης Αρτεμισίας Παππά με δημοτική έκταση στην κοινότητα Λούτσας"
 10. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της συμμετοχής των παιδικών σταθμών του Δήμου Πάργας, που συμμετείχαν στον προηγούμενο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος (2022-2023), μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στη διεύθυνση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) (Εισηγήτρια κα Α. Ρεπάνη
 11. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πάργας με το Δήμο Ηγουμενίτσας για τη λειτουργία του ΣΜΑ (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >