Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 30/05/2022
26/05/2022

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), στο Καναλάκι, την  30/05/2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >