Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 05/20/2021(Προϋπολογισμός)
02/02/2021

    Σας  καλούμε  σε τακτική   συνεδρίαση   η  οποία   θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου   Πάργας     στην  Πάργα   στις  5-2- 2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  :

1.-Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού οικον.έτους 2021.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Νήρας Ιωάννης

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >