Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΛΤ Πάργας 3/2/2023
30/01/2023

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην  1η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμειου Πάργας  για το έτος 2023 που θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δ.Λ.Τ.    στην  Πάργα  στην οδό Γρ. Λα,πράκη την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου  και ώρα  18:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1) Ορισμός εκπροσώπου για την ανέλκυση ναυαγίων εκτός ζώνης Λιμένα

2) Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού για Θαλάσια Μέσα Αναψυχής

3) Έγκριση κλεισίματος 12ος 2022

4) Εξέταση αίτησης Γεωργίου Γεωργίας

4) Έγκριση προυπολογισμού έτους 2023

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >