Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης 04/11/2022
27/10/2022

`        Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν.3852/2010) στις 04-11-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας  για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 07/11/2022 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >