Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης 9/9/2022
01/09/2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν.3852/2010) στις 09-09-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας  για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

"Παροχή γνώμης και απόψεων επί του περιεχομένου του φακέλου «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επέκτασης Μεσοποτάμου όπως ελέγχθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας  κατά τα οριζόμενα στην  Υπ. Απόφαση 107017/2006 όπως ισχύει σήμερα»."

 Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 12/09/2022 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >